Do startu biegu

Szukaj

Regulamin X edycji biegu

AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie

Cel imprezy
Organizatorzy Termin
i miejsce
Uczestnictwo Opłata startowe Pakiet startowy
Organizacja zawodów Program zawodów Klasyfikacje Nagrody Bieg rodzinny Postanowienia końcowe

Cel imprezy

 • Promocja i nagłośnienie akcji Avon kontra przemoc
 • Popularyzowanie biegania wśród kobiet
 • Promocja miasta i powiatu garwolińskiego

Organizatorzy

 • Stowarzyszenie Truchtacz.pl,
 • Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

Termin i miejsce

 • 16 czerwca 2019 r. (niedziela) godz. 12:00, Garwolin
 • Dystans: 10 000 m.
 • Trasa biegu: start i meta Al. Legionów- most na rzece Wildze. Bieg będzie się odbywał głównymi ulicami miasta po nawierzchni asfaltowej (95%), o zróżnicowanym nachyleniu.
 • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
 • Trasa posiada atest PZLA.

Uczestnictwo

 • W biegu mogą startować wszystkie osoby, bez względu na płeć , które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu startu. Dopuszcza się start osób, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 • W biegu prawo startu mają osoby, których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (wymagane zaświadczenie lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 000 m.)
 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą elektronicznie na stronie internetowej: bieg.truchtacz.pl W dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów po dokonaniu opłaty startowej w wysokości 90 zł.
 • Organizator przewiduje limit 700 startujących zawodników.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 16.06.2019 r., okazując dowód tożsamości.

Opłata startowa

Wpłacona na konto organizatora do 31 maja 2019 r.:

 • kobiety 55 zł (30 zł + 25 zł na rzecz kampanii społecznej AVON kontra przemoc)
 • mężczyźni 65 zł (40 zł + 25 zł na rzecz kampanii społecznej AVON kontra przemoc)
 • osoby powyżej 65. roku życia 55 zł (30 zł + 25 zł na rzecz AVON kontra przemoc)

Wpłacona na konto organizatora od 1 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2019 r.:

 • kobiety 65 zł (40 zł + 25 zł na rzecz kampanii społecznej AVON kontra przemoc)
 • mężczyźni 75 zł (50 zł + 25 zł na rzecz kampanii społecznej AVON kontra przemoc)
 • osoby powyżej 65. roku życia 65 zł (40 zł + 25 zł na rzecz AVON kontra przemoc)

W dniu zawodów opłata startowa wynosi 90 zł.

Płatności można dokonywać:

 • Elektronicznym przelewem bankowym po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 • Wpłacić na konto:

05 9210 0008 0013 8530 2000 0020 Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, podając imię, nazwisko i rok urodzenia z dopiskiem "bieg"

 • Opłacić w dniu biegu w biurze zawodów.

Pakiet startowy

 • pamiątkowa koszulka technologiczna (organizator nie gwarantuje rozmiaru osobom, które zapiszą się po 31.05.2019 r.);
 • napój regeneracyjny, baton;
 • numer startowy, agrafki, worek na ubrania; 
 • kosmetyki od sponsora biegu - firmy AVON

Organizacja zawodów

 • Zaplecze zawodów: biuro zawodów, przebieralnie, WC, depozyt, posiłek regeneracyjny - tereny rekreacyjne nad rzeką Wilgą, prysznice - Pływalnia Miejska "Garwolanka".
 • Parkingi - okolice parku 550-lecia, 200 m. od startu i biura zawodów.
 • Zabezpieczenie medyczne biegu - punkt medyczny i ambulans na trasie biegu.
 • Trasa biegu będzie wyłączona z ruchu kołowego na 1,5 godz. (bieg będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu kołowym).
 • Elektroniczny pomiar czasu: chip umieszczony w numerze startowym;  bramki pomiarowe zostaną ustawione na linii start/meta oraz na 1/2 długości trasy (5km) biegu głównego.
 • Na trasie biegu głównego organizator zapewnia punkty regeneracyjne z napojami na 1/2 dystansu (5km) oraz na mecie.
 • Limit czasu dla zawodników na ukończenie biegu: 1,5 godz.
 • Po biegu posiłek regeneracyjny dla uczestników oraz festyn sportowo-rekreacyjny.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Program zawodów

 • 9:00 - otwarcie biura zawodów (biuro mieścić się będzie w miasteczku biegowym przy Al. Legionów)
 • 11:30 - zamknięcie biura zawodów
 • 11:50 - powitanie zawodników na linii startu
 • 12:00 - start biegu głównego
 • 12:10 - start biegu rodzinnego
 • 13:30 - dekoracja laureatów Biegu Rodzinnego na 2 km i biegu głównego na 10 km, wręczenie nagród w pozostałych klasyfikacjach, kategoriach dodatkowych i konkursach
 • Przez cały czas trwania imprezy festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.

Klasyfikacje

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacje kobiet i mężczyzn mieszkańców powiatu garwolińskiego
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K16  16-19 lat (2003 - 2000)       M16  16-19 lat (2003 - 2000)
 • K20  20-29 lat (1999 - 1990)      M20  20-29 lat (1999 - 1990)
 • K30  30-39 lat (1989 - 1980)      M30  30-39 lat (1989 - 1980)
 • K40  40-49 lat (1979 - 1970)      M40  40-49 lat (1979 - 1970)
 • K50  50-59 lat (1969 - 1960)      M50  50-59 lat (1969 - 1960)
 • K60  60-69 lat (1959 - 1950        M60  60-69 lat (1959 - 1950)
 • K70  70 lat i powyżej (1949+)      M70  70 lat i powyżej (1949+)

Nagrody

Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody:

 • I miejsce K i M 1500 zł
 • II miejsce K i M 1000 zł
 • III miejsce K i M 500 zł

Zawodnicy, którzy ukończą bieg na miejscach IV - VI otrzymają nagrody pieniężne:

 • IV miejsce K i M 300 zł
 • V miejsce K i M 200 zł
 • VI miejsce K i M 100 zł
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki do sponsora.
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mieszkańców powiatu garwolińskiego otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki.
 • Dla każdego, kto ukończy bieg pamiątkowy medal.
 • Wśród wszystkich osób, które ukończą bieg w regulaminowym czasie rozdana zostanie nagroda dodatkowa: wyjazd na 46. BMW Berlin Marathon 2019 dla dwóch osób. Do Berlina pojadą osoby, których numer startowy będzie odpowiadał liczbie utworzonej przez  ostatnie cyfry (jedności sekund) czasów osiągniętych przez pierwszych trzech biegaczy (1 pakiet) oraz pierwszych trzech biegaczek (2 pakiet). Gdy  liczba ta przekroczy liczbę wszystkich zawodników biorących udział w biegu, będzie dzielona przez 2 i  zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.  Gdy liczba ta będzie zerem, pod uwagę będą brane odpowiednio czasy następnych trzech biegaczy.
 • Kobiety, które zajmą 30., 60., i 90. miejsce od końca otrzymają od organizatorów pobyt weekendowy w SPA dla dwóch osób.
 • Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród.
 • Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach dodatkowych.

Klasyfikacje dodatkowe

 • Zawodnicy biorący udział w biegu mogą także zostać sklasyfikowani w klasyfikacjach dodatkowych, o ile spełniają warunki opisane w odrębnych regulaminach dla każdej z tych klasyfikacji.
 • Klasyfikacjami dodatkowymi są:

- NIK: Najszybsi i Konsekwentni - klasyfikacja osób biorących udział we wszystkich biegach

W tej kategorii klasyfikowani będą zawodnicy, który brali udział we wszystkich edycjach biegu. Przyznane zostaną dwie nagrody - dla kobiety i mężczyzny, których suma czasów ze wszystkich edycji daje najniższy wynik.

Bieg Rodzinny

 • Bieg Rodzinny jest rozgrywany na dystansie około 2 km (trasa biegu prowadzi przez pierwsze 2 km biegu głównego)
 • Limit uczestników 500 osób
 • Start o godzinie 12:10 (limit czasu na ukończenie biegu 14 minut i 23 sekund)
 • Opłata startowa 35 zł (10 zł + 25 zł na rzecz kampanii społecznej "AVON kontra przemoc")
 • Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 45 zł

Klasyfikacje biegu na 2 km

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych
 • Klasyfikacja dziewcząt i chłopców gimnazjów i kl. VII szkół podstawowych
 • Klasyfikacja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych kl. 4-6
 • Klasyfikacja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych kl. 1-3
 • Klasyfikacja dziewcząt i chłopców przedszkoli
 • Klasyfikacja rodzinna - liczy się łączy czas dwóch najszybszych zawodników w rodzinie (osoba dorosła i dziecko)

Płatności można dokonywać:

 • Elektronicznym przelewem bankowym po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 • Wpłacić na konto:

05 9210 0008 0013 8530 2000 0020 Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, podając imię, nazwisko i rok urodzenia  z dopiskiem "bieg rodzinny",

 • Opłacić w dniu biegu w biurze zawodów.

Zapewniamy:

 • pamiątkową koszulkę techniczną (organizator nie gwarantuje rozmiaru osobom, które dokonały opłaty startowej po 31.05. 2019 r.)
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • medal dla każdego, kto ukończy bieg
 • kosmetyki od sponsora biegu - firmy AVON
 • napój regeneracyjny, baton
 • pamiątkowe puchary oraz nagrody dla pierwszych 3 osób w poszczególnych kategoriach

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego PSP

 • W ramach biegu "AVON Kontra Przemoc - biegnij w Garwolinie" odbędą się Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej
 • Mistrzostwa przeprowadzone będą na podstawie odrębnego regulaminu. Każdego uczestnika zawodów obowiązują także zapisy niniejszego regulaminu.
 • Koordynatorem mistrzostw jest st. kpt. Piotr Tuszyński.
 • Zgłoszenia należy przesłać do 31.05.2019 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Postanowienia końcowe

 • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do  sporządzenia komunikatów końcowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb organizacji i promocji biegu.
 • Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku uchwyconego w trakcie biegu do celów marketingowych.
 • Protesty dotyczące biegu należy składać w biurze zawodów lub drogą mailowa ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w terminie do 24 godzin od zakończenia biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia złożenia protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów lub po upływie 24 godzin w przypadku ich braku, wyniki biegu stają się oficjalnymi.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące  biegu rozstrzyga dyrektor biegu, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.
 • Koszty osobowe (dojazdu, zakwaterowania, itp.) ponoszą uczestnicy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Regulamin może ulec zmianie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do dyrektora biegu.
 • W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

Michał Kopik

dyrektor biegu "AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie"

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16 oraz Stowarzyszenie Truchtacz.pl z siedzibą w Garwolinie, ul. Nadwodna 1. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresami: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Celem przetwarzania danych osobowych są:

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:

wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu

2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu: Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS)

obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz

kontaktu z Tobą

3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w celach podatkowych i rachunkowych

4. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:

przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

III. Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

IV. Kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwa klubu sportowego.

V. Czas przetwarzania danych. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie i Stowarzyszenie Truchtacz.pl, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych

VI. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego